Restaurang 2

Här samlar vi tips och länkar för dig som jobbar inom restaurang och besöksnäring.
edward-howell-vvuy1hwvyea-unsplash.png

Restaurangerna är en viktig aktör i klimatarbetet

Maten står för en fjärdedel av klimatutsläppen som en genomsnittlig svensk orsakar. Restauranger serverar många måltider, och har därför makt att påverka dessa utsläpp. Restauranger kan dessutom inspirera gäster att äta mer klimatsmart genom att servera riktigt god mat med låg klimatpåverkan. En bonus är att det är ekonomiskt lönsamt att arbeta mer resurseffektivt.

Handbok för klimatsmarta restauranger och andra verksamheter

 

Smak för klimat – webbinarium för dig som är kock eller driver restaurang

Digitalt webbinarium från november 2022.  Tips, råd och goda exempel för resurseffektiv klimatomställning i restauranger. Vi ställde bland annat frågan hur kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” kan stötta restaurangaktörers klimatarbete framåt och bjöd in till diskussion med intressanta gästtalare.

 

Här har vi samlat tips och verktyg för dig och din restaurang

Kontaktuppgifter

Mer vegetariskt på tallriken

Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden

britta.floren@ri.se, 010–5166666

Minskat matsvinn

Maria Nehme O’Neill, RISE Research Institutes of Sweden

Maria.nehme.oneill@ri.se, 010-7223201

Beställningar i restaurangkök