Så kan du delta

img6493.jpg

Skriv på och ställ er bakom vårt regionala klimatmål

Din organisation, ditt företag eller din kommun kan skriva på Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och därmed ställa er bakom vårt regionala klimatmål. När ni skriver på delar ni också med er av ert åtagande, er pusselbit i omställningen. På så sätt kan ni visa på handlingskraft och även inspirera andra att göra liknande åtaganden.

Engagera dig inom ett fokusområde

Vill ni engagera er mer inom kraftsamlingen finns det möjlighet att tillsammans med andra aktörer delta i arbetet som är uppdelat på de fyra fokusområdena. Till exempel om ni ser möjligheter i nya arbetssätt och partners? Kan ni lyfta klimatinnovationer ytterligare ett steg eller hjälpa till att skala upp det vi sett fungerar? Söker ni allierade för att påverka så att rätt förutsättningar skapas för investeringar och insatser för klimatet? Vill ni agera förebilder och ligga steget före i klimatomställningen? Samordnarna finns för att ge er stöd att ta dessa steg. Kontakta oss gärna och engagera er i något av våra fokusområden.

Kontaktuppgifter till samordnarna finns här.

 

Ansök om stöd

Genom Västra Götalandsregionens program för hållbar regional utveckling går det att ansöka om medel för utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar – som klimatomställningen. Läs mer om Västra Götalandsregionens program för hållbar regional utveckling.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Medel går att ansöka om från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut. Läs mer om Klimatklivet.

Länsstyrelsen har sammanställt publikationen  ”Var finns pengarna – sammanställning av stöd och bidragsmöjlighetertill åtgärder och insatser för att nå miljömålen”