Samordnare för satsningen Främja hållbart lantbruk sökes

LRF Västra Sverige söker nu en samordnare till satsningen ”Främja hållbart lantbruk” inom Klimat 2030. Satsningen är en del av ett av Klimat 2030s fokusområden som handlar om klimatsmart och hälsosam mat.

”Ditt huvuduppdrag är att stimulera lantbrukare till verklig förändring. Du kommer att arbeta nära lantbrukarna både enskilt och i grupp, både genom att själv initiera sådana kontakter och genom att använda befintliga mötesplatser. Du är en viktig förmedlare av kontakter både mellan lantbrukare som ska lära av varandra och mellan lantbrukare och alla de olika utvecklingsinitiativ som finns igångsatta inom området.”

Sista ansökningsdag är den 23 juni.

Gå till annonsen på LRFs webbplats.