Billström Riemer Andersson Bygg AB

Billström Riemer Andersson Bygg AB

Publicerad: 25 januari, 2024

Vårt åtagande BRA ska vara drivande och ledande i omställning för byggbranschen. Genom en tydlig strategi och samverkan med partners ska vi tillsammans bidra till ett klart förbättrat klimatläge. BRA ställer om fordonsflottan till elektrifierad och fossilfri park samt kravställer vid upphandlingar att leverantörer gör likaså. Genom innovativa lösningar med fjärrvärme och solpaneler ska vi

Läs mer

Conteco Reklam AB

Publicerad: 22 januari, 2024

Vårt åtagande Köra våra bilar i företaget utan fossila bränslen eller mer miljövänligt bränsle. Sortera vårt spill eller återvinna/återanvända. Gå mer åt miljömärkta/återvunnet material i profilkläder samt arbetskläder. Leverans av varor på veckoleveranser.

Renova AB

Publicerad: 22 december, 2023

Vårt åtagande Renovas ambition är att fortsätta arbeta för att avfallets klimatpåverkan ska minska genom ökad utsortering av material och produkter ur avfallet. Avfallshanteringens klimatpåverkan ska förbättras ytterligare genom att energieffektiviseringar av våra processer. Ny teknik, som till exempel kodioxidinfångning, utvärderas för att ge Renovas ägarkommuner möjliga alternativ för att minska klimatbelastningen från avfall.

Andersson Nielsen

Publicerad: 7 december, 2023

Vårt åtagande Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag: 12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser. 28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.

Tranemo Metal

Publicerad: 7 december, 2023

Vårt åtagande Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag: 1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

Råda Industries

Publicerad: 7 december, 2023

Vårt åtagande Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag: 25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal. 27. Vi ska göra en klimatbudget och minskar vår klimatpåverkan vid nybyggnation.

Skandia Elevator

Publicerad: 7 december, 2023

Vårt åtagande Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag: 12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser. 24. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges solutmaning. 28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.

Trälandskapet

Publicerad: 7 december, 2023

Vårt åtagande Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag: 2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar.

HELcom

Publicerad: 7 december, 2023

Vårt åtagande Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag: 1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar. 2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar. 3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor. 16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp. 17. Vi ska minska

Läs mer

Storegården

Publicerad: 7 december, 2023

Vårt åtagande Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag: 16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp. 17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp. 18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten. 19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.