Klädesholmen Seafood AB

Klädesholmen Seafood AB

Publicerad: 7 december, 2021

Vårt åtagande Vi vill tillgodose marknaden med produkter från ett hållbart fiske med stort fokus på sillen som klimatsmart och hälsosam råvara. Hela råvara skall användas ”Food & Feed”. Klädesholmen Seafood vill bidraga till en attraktiv framtid i ett klimatsmart samhälle. För att nå dit arbetar vi målmedvetet med hållbarhet i hela vår verksamhet och

Läs mer

Nudgd

Publicerad: 2 november, 2021

Vårt åtagande Nudgd erbjuder digitala tjänster och rådgivning inom beteendedesign för att underlätta för människor att göra hållbara val. Vi gör det lätt att göra rätt. Genom att använda nudging och beteendevetenskapliga insikter i kombination med digitala verktyg hjälper vi företag, intresseorganisationer, kommuner och myndigheter att agera i enlighet med Agenda 2030 och skapa mätbara

Läs mer

Gunnebo Slott och Trädgårdar

Publicerad: 2 november, 2021

Vårt åtagande Vi lyfter fram och synliggör vårt miljöarbete för våra besökare och intressenter. Våra trädgårdar och Gunnebo Kaffehus och Krog är KRAV-certifierade vilket innebär att all odling och inköp av råvaror är ekologisk enligt KRAV:s kriterier. Menyerna skapas utifrån vad trädgårdsmästarna skördar och de lokala producenterna levererar i säsong. Vi strävar efter att minimera

Läs mer

Sustainacon Sweden AB

Publicerad: 7 september, 2021

Vårt åtagande Bli expert på att utföra klimatberäkningar och klimatbudget för att stötta våra kunder.

Topo Arkitekter AB

Publicerad: 7 september, 2021

Vårt åtagande Topo Arkitekters största möjlighet att påverka, ligger i de byggnader vi ritar. Vi åtar oss att vara kunniga rådgivare och aktivt hitta möjligheter för hållbarare byggnader genom att hålla oss uppdaterade på utveckling och forskning. Vi åtar oss att beräkna klimatpåverkan genom LCA redan i tidigt skede för att kunna styra byggnadens totala

Läs mer

Fazer Sweden AB, Fazer Kvarn

Publicerad: 30 juni, 2021

Vårt åtagande För att nå klimatmålen inom Klimat 2030 kommer vårt främsta åtagande vara att fortsätta vårt arbete med att utveckla det hållbara jordbruket genom att ställa krav på våra spannmålsleverantörer från Västgötaslätten. Vi prioriterar närodlade, och mer hållbara produkter, samt jobbar för att minimera transportsträckorna. Vi kommer fortsatta lansera närodlade konsumentvänliga produkter som gör

Läs mer

Ikano Bostad

Publicerad: 7 juni, 2021

Vårt åtagande Ikano Bostad arbetar för att vara klimatneutrala till år 2030. Vår första milstolpe är att halvera vår klimatpåverkan till år 2025. Vi har identifierat energi, material, transporter och avfall som våra största påverkansområden. Under 2020 har vi fastställt vårt nuläge och tagit fram en struktur för vad vi behöver göra för att nå

Läs mer

Aquarelle restaurang, catering & deli

Publicerad: 24 maj, 2021

Vårt åtagande Vi är en lunchrestaurang i västra Göteborg som serverar 600-700 gäster per dag. Vi jobbar stenhårt för att öka vår serverade andel vegetariska portioner genom att erbjuda goda, populära, näringsrika och klimatsmarta vegetariska alternativ. Vi jobbar hårt med att minska matsvinnet. Vi jobbar hårt med att minska vår plastanvändning. Vi jobbar med att

Läs mer

APS drift och underhåll AB

Publicerad: 19 maj, 2021

Vårt åtagande APS fordonsflotta uppdateras löpande och visionen är att 95 procent av våra fordon ska vara miljöbilar år 2025. Idag är 36 procent av bolagets fordon miljöklassade. Inom APS köper vi miljömärkta produkter vad gäller kontorspapper, toalettpapper, rengöringsmedel, kaffe, te och andra förbrukningsvaror. Avfall som genereras i APS verksamhet samt på Lergodsgatan sorteras enligt

Läs mer

MQ MARQET AB

Publicerad: 4 maj, 2021

Vårt åtagande MQ Marqet har som mål att verka i linje med Parisavtalet. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen och betyder i korthet att halvera växthusgasutsläppen globalt senast 2030. Vi på MQ Marqet ska kartlägga och mäta vår påverkan enligt GHG protocol i scope 1, 2 och 3 med 2020/2021 som basår,

Läs mer