ModC Networks AB

ModC Networks AB

Publicerad: 6 januari, 2021

Vårt åtagande Vi utvecklar gång- och cykelbanor i trä och bidrar därmed till minskade utsläpp från anläggningsbranschen, samt till ökad gång- och cykeltrafik. Genom användning av livscykelanalyser och liknande hållbarhetsanalyser eftersträvar vi att vår produktion ska vara koldioxidneutral, och på sikt bidra till ett negativt koldioxidavtryck. Vi åtar oss att växa på ett koldioxidneutralt sätt,

Läs mer

Alingsås bilkooperativ

Publicerad: 21 december, 2020

Vårt åtagande Vi är ett bilkooperativ med ett antal bilar i Alingsås. Vårt åtagande är att fasa ut alla bränslebilar innan 2025, så att vi då bara har elbilar i vårt bilkooperativ.

Meal Makers

Publicerad: 7 december, 2020

Vårt åtagande På Meal Makers digitala marknadsplats kan privata och offentliga kök få möjlighet köpa livsmedel som riskerar att bli matsvinn, direkt från producentens lager. Detta blir ett komplement till deras ordinarie livsmedelsupphandling, och ligger helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Meal Makers åtagande är att verka för en halvering matsvinnet i livsmedelsbranschen fram till

Läs mer

Brukspecialisten AB

Publicerad: 12 november, 2020

Vårt åtagande Vårt mål är att möjliggöra cirkulärt byggande med tegel. Vi arbetar i alla de kritiska momenten kring fasadtegel för att säkerställa ett cirkulärt flöde. Vi hjälper till i planeringsstadiet så att framtida fasader kommer kunna gå att återbruka, vi hjälper fastighetsägare med projektering och planering inför underhåll så att fasaden står så länge

Läs mer

Reclaimd

Publicerad: 20 oktober, 2020

Vårt åtagande Vårt mål är att hjälpa fastighetsägare att öka sitt återbruk genom konsultation avseende att sätta återbruksmål, börja arbeta med internt återbruk samt försäljning och inköp av begagnat material.  Vi vill använda Klimat 2030 för att nå ut mer och till fler med vårt återbruksbudskap och att hitta fler samarbetspartners och samarbetsprojekt, inom återbruk,

Läs mer

Härryda Karlssons charkuterifabrik / Peas of heaven

Publicerad: 28 september, 2020

Vårt åtagande För att nå Klimat 2030 kommer vårt främsta åtagande vara att arbeta för att kunna använda svensk råvara i våra växtbaserade produkter. Vi kommer även att göra vårt yttersta för att kunna bevara den svenska råvaran i våra köttbaserade produkter, precis som vi har gjort i över 100 år. På ett informativt och

Läs mer

Plockhugget AB

Publicerad: 31 augusti, 2020

Vårt åtagande Plockhugget säljer virke från skogar som inte kalhuggs och utbildar människor i ett hyggesfritt och hållbart skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden och klimatsäkrar skogsbruket inför framtiden. Hela vår verksamhet handlar om att förebygga, motverka och hantera miljö- och klimatproblemen. I det kalhyggesfria skogsbruket stannar markens koldioxid och andra växthusgaser under jord och

Läs mer

SJB Sven Johansson Bygg AB

Publicerad: 24 augusti, 2020

Vårt åtagande SJB, Sven Johansson Bygg AB,  verkar inom traditionell byggverksamhet, industriell produktion i form av prefabricerade träväggar och maskinuthyrning. Vår grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan. Vi vill uppföra våra byggnader så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras och befrämjas. Vårt miljöarbete omfattar hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation

Läs mer

Out of Ocean

Publicerad: 6 juli, 2020

Vårt åtagande Out of Ocean tillverkar produkter av återvunnen plast från havet. Syftet är att visa på att det finns ett värde i detta avfall och bidra till en mer hållbar konsumtion. Vår designprocess genomsyras av ett cirkulärt tänkande i både materialval och produktion. Vi vill genom vårt arbete bidra till ett renare hav. Framåt

Läs mer

OHLA Plast & Färgteknik AB

Publicerad: 22 juni, 2020

Vårt åtagande Vi utvecklar, tillverkar och säljer i huvudsak halvfabrikat i PVC-plast men erbjuder också legotillverkning av kemiska produkter. Idag levererar vi inga produkter innehållande mjukgörare med ftalater. Alla pigment är fria från tungmetaller. All produktion produceras idag med 100% förnybar energi. Sen årsskiftet 2020 kör vi bara elbilar, även på alla säljresor. Naturligtvis försöker vi spara

Läs mer