Sustainacon Sweden AB

Sustainacon Sweden AB

Publicerad: 7 september, 2021

Vårt åtagande Bli expert på att utföra klimatberäkningar och klimatbudget för att stötta våra kunder.

Topo Arkitekter AB

Publicerad: 7 september, 2021

Vårt åtagande Topo Arkitekters största möjlighet att påverka, ligger i de byggnader vi ritar. Vi åtar oss att vara kunniga rådgivare och aktivt hitta möjligheter för hållbarare byggnader genom att hålla oss uppdaterade på utveckling och forskning. Vi åtar oss att beräkna klimatpåverkan genom LCA redan i tidigt skede för att kunna styra byggnadens totala

Läs mer

Fazer Sweden AB, Fazer Kvarn

Publicerad: 30 juni, 2021

Vårt åtagande För att nå klimatmålen inom Klimat 2030 kommer vårt främsta åtagande vara att fortsätta vårt arbete med att utveckla det hållbara jordbruket genom att ställa krav på våra spannmålsleverantörer från Västgötaslätten. Vi prioriterar närodlade, och mer hållbara produkter, samt jobbar för att minimera transportsträckorna. Vi kommer fortsatta lansera närodlade konsumentvänliga produkter som gör

Läs mer

Ikano Bostad

Publicerad: 7 juni, 2021

Vårt åtagande Ikano Bostad arbetar för att vara klimatneutrala till år 2030. Vår första milstolpe är att halvera vår klimatpåverkan till år 2025. Vi har identifierat energi, material, transporter och avfall som våra största påverkansområden. Under 2020 har vi fastställt vårt nuläge och tagit fram en struktur för vad vi behöver göra för att nå

Läs mer

Aquarelle restaurang, catering & deli

Publicerad: 24 maj, 2021

Vårt åtagande Vi är en lunchrestaurang i västra Göteborg som serverar 600-700 gäster per dag. Vi jobbar stenhårt för att öka vår serverade andel vegetariska portioner genom att erbjuda goda, populära, näringsrika och klimatsmarta vegetariska alternativ. Vi jobbar hårt med att minska matsvinnet. Vi jobbar hårt med att minska vår plastanvändning. Vi jobbar med att

Läs mer

APS drift och underhåll AB

Publicerad: 19 maj, 2021

Vårt åtagande APS fordonsflotta uppdateras löpande och visionen är att 95 procent av våra fordon ska vara miljöbilar år 2025. Idag är 36 procent av bolagets fordon miljöklassade. Inom APS köper vi miljömärkta produkter vad gäller kontorspapper, toalettpapper, rengöringsmedel, kaffe, te och andra förbrukningsvaror. Avfall som genereras i APS verksamhet samt på Lergodsgatan sorteras enligt

Läs mer

MQ MARQET AB

Publicerad: 4 maj, 2021

Vårt åtagande MQ Marqet har som mål att verka i linje med Parisavtalet. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen och betyder i korthet att halvera växthusgasutsläppen globalt senast 2030. Vi på MQ Marqet ska kartlägga och mäta vår påverkan enligt GHG protocol i scope 1, 2 och 3 med 2020/2021 som basår,

Läs mer

Gina Tricot

Publicerad: 29 april, 2021

Vårt åtagande Klimatförändringar är den enskilt största utmaningen för oss alla, som företag påverkar hela vår värdekedja storleken på vårt klimatavtryck. Vi mäter idag våra utsläpp enligt GHG protocol; Scope 1, 2 och 3. Arbetet att mäta vår klimatpåverkan sker kontinuerligt och vi vidtar löpande åtgärder för att minska vårt avtryck. Stort fokus kommer att

Läs mer

Move About

Publicerad: 23 mars, 2021

Vårt åtagande Move About är ledande inom elbilspooler och optimering av fordonsflottor. Vi erbjuder smidiga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar som är verkligt hållbara och uppfyller alla miljömål, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats. Move About grundades 2007 av erfarna entreprenörer med fokus på hållbar utveckling. 2008 introducerade Move About Skandinaviens första bilpool

Läs mer

Greendesk AB

Publicerad: 23 mars, 2021

Vårt åtagande Greendesk hjälper företag att förstå, beräkna och kommunicera produkters miljöavtryck genom konsulttjänster och utbildning. Vi åtar oss att beräkna och följa upp utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet och värdekedja. Detta är tänkt att användas internt för att öka kunskap och för att kunna prioritera åtgärder för att minska framtida klimatpåverkan. Vi hoppas

Läs mer