Out of Ocean

Out of Ocean

Publicerad: 6 juli, 2020

Vårt åtagande Out of Ocean tillverkar produkter av återvunnen plast från havet. Syftet är att visa på att det finns ett värde i detta avfall och bidra till en mer hållbar konsumtion. Vår designprocess genomsyras av ett cirkulärt tänkande i både materialval och produktion. Vi vill genom vårt arbete bidra till ett renare hav. ’Framåt kommer

Läs mer

OHLA Plast & Färgteknik AB

Publicerad: 22 juni, 2020

Vårt åtagande Vi utvecklar, tillverkar och säljer i huvudsak halvfabrikat i PVC-plast men erbjuder också legotillverkning av kemiska produkter. Idag levererar vi inga produkter innehållande mjukgörare med ftalater. Alla pigment är fria från tungmetaller. All produktion produceras idag med 100% förnybar energi. Sen årsskiftet 2020 kör vi bara elbilar, även på alla säljresor. Naturligtvis försöker vi spara

Läs mer

Firma Jan Bertilsson

Publicerad: 22 juni, 2020

Vårt åtagande Inom min firma jobbar vi med skog och trähusbyggen, och strävar mot fossiloberoende. Vi har gått från vanligt skogsbruk till ekosystembaserat skogsbruk utan kalhyggen. Där återväxter vi våtmarker för långtidslagring av kol från atmosfären via trädens fotosyntes. En del död ved får ligga kvar och långtidslagras i marken. Plockhuggning av träd som är

Läs mer

Pling transport

Publicerad: 12 juni, 2020

Vårt åtagande Pling transport är ett lokalt cykelåkeri som utfört bud och distribution i Göteborg med enbart cyklar och lastcyklar sedan 2012. Vi kan ta upp till 200 kg eller 2 m3 gods på en enda cykel, men vi skjutsar även människor – i vår cykeltaxi. Vi tror på att vara ett miljömässigt och socialt

Läs mer

Stena AB

Publicerad: 21 maj, 2020

Vårt åtagande Stena AB koncernen bidrar till värdeskapande och samhällsutveckling bland annat genom att erbjuda trygga boenden, hållbar energiförsörjning och effektiva transporter till sjöss. Som en global aktör inom flera shipping segment bidrar Stena aktivt till en effektiv och hållbar sjöfart med minskade utsläpp. Vi arbetar för att bidra till minst en halvering av utsläppen

Läs mer

Regionteater Väst

Publicerad: 28 april, 2020

Vårt åtagande Vi jobbar strategiskt med vår miljöpåverkan och miljöarbetet drivs och initieras av all personal på Regionteater Väst. Vi prioriterar klimatsmarta val i det dagliga produktionsarbetet och ställer höga hållbarhetskrav vid upphandlingar, val av leverantörer och vid inköp, bland annat genom att se till en produkts hela cykel, från tillverkning till återvinning. Ett mål är att i större utsträckning återanvända/uppdatera scenografi,

Läs mer

Film i Väst AB

Publicerad: 14 april, 2020

Vårt åtagande Västra Götaland är Nordens ledande filmregion. Film i Väst samproducerar 20-25 långfilmer och en dryg handfull tv-dramer per år. Som en central finansiär tar Film i Väst ett ansvar för filmbranschens hållbara utveckling och arbetar aktivt med att stimulera den västsvenska filmbranschen till att bli mer miljömedveten och arbeta hållbart. Vi tror att

Läs mer

Vattenfall AB, Värme Sverige

Publicerad: 30 mars, 2020

Vårt åtagande Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Klimathotet är en av vår tids största utmaningar. För att begränsa jordens uppvärmning till två grader krävs att vi inte släpper ut några växthusgaser alls under andra halvan av det här århundradet. Här har energibranschen en jättestor roll

Läs mer

Elma Group

Publicerad: 16 mars, 2020

Vårt åtagande Elma Group arbetar målmedvetet med hållbarhet inom alla sina verksamheter. Vi har antagit mål som ligger i linje med de nationella miljömålen inom utvalda områden. Elma Groups arbete fokuseras fem prioriterade områden: Transporter, Energi, Avfall, Påverkan på miljö av våra varor och tjänster, Råvaror och förpackningar. Inom det sista prioriterade området är vårt

Läs mer

STF Villa Eira i Hjo

Publicerad: 4 mars, 2020

Vårt åtagande Vi har avlagt Hållbarhetslöftet till våra gäster via STF, plastbantat och tagit in hållbara leverantörer. Vårt åtagande framöver är att minska klimatpåverkan från transporter genom att införskaffa en elcykel för våra egna transporter och uppmana våra gäster att transportera sig till oss med kollektivtrafiken. Vi kommer även att börja sortera ut överblivet matavfall

Läs mer