Move About

Move About

Publicerad: 23 mars, 2021

Vårt åtagande Move About är ledande inom elbilspooler och optimering av fordonsflottor. Vi erbjuder smidiga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar som är verkligt hållbara och uppfyller alla miljömål, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats. Move About grundades 2007 av erfarna entreprenörer med fokus på hållbar utveckling. 2008 introducerade Move About Skandinaviens första bilpool

Läs mer

Greendesk AB

Publicerad: 23 mars, 2021

Vårt åtagande Greendesk hjälper företag att förstå, beräkna och kommunicera produkters miljöavtryck genom konsulttjänster och utbildning. Vi åtar oss att beräkna och följa upp utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet och värdekedja. Detta är tänkt att användas internt för att öka kunskap och för att kunna prioritera åtgärder för att minska framtida klimatpåverkan. Vi hoppas

Läs mer

KALY

Publicerad: 10 februari, 2021

Vårt åtagande Vi är ett skogsbruksföretag som med våra fordon och maskiner även arbetar med bygg- och naturvårdsprojekt. Vårt skogsbruk är certifierat i FSC och präglas av hyggesfria metoder. Vi vidareförädlar vårt virke på ett lokalt sågverk till byggmaterial av hög kvalité, med målet att med minimalt spill binda kol från atmosfären i byggnader. Vårt brukande

Läs mer

ModC Networks AB

Publicerad: 6 januari, 2021

Vårt åtagande Vi utvecklar gång- och cykelbanor i trä och bidrar därmed till minskade utsläpp från anläggningsbranschen, samt till ökad gång- och cykeltrafik. Genom användning av livscykelanalyser och liknande hållbarhetsanalyser eftersträvar vi att vår produktion ska vara koldioxidneutral, och på sikt bidra till ett negativt koldioxidavtryck. Vi åtar oss att växa på ett koldioxidneutralt sätt,

Läs mer

Alingsås bilkooperativ

Publicerad: 21 december, 2020

Vårt åtagande Vi är ett bilkooperativ med ett antal bilar i Alingsås. Vårt åtagande är att fasa ut alla bränslebilar innan 2025, så att vi då bara har elbilar i vårt bilkooperativ.

Meal Makers

Publicerad: 7 december, 2020

Vårt åtagande På Meal Makers digitala marknadsplats kan privata och offentliga kök få möjlighet köpa livsmedel som riskerar att bli matsvinn, direkt från producentens lager. Detta blir ett komplement till deras ordinarie livsmedelsupphandling, och ligger helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Meal Makers åtagande är att verka för en halvering matsvinnet i livsmedelsbranschen fram till

Läs mer

Brukspecialisten AB

Publicerad: 12 november, 2020

Vårt åtagande Vårt mål är att möjliggöra cirkulärt byggande med tegel. Vi arbetar i alla de kritiska momenten kring fasadtegel för att säkerställa ett cirkulärt flöde. Vi hjälper till i planeringsstadiet så att framtida fasader kommer kunna gå att återbruka, vi hjälper fastighetsägare med projektering och planering inför underhåll så att fasaden står så länge

Läs mer

Reclaimd

Publicerad: 20 oktober, 2020

Vårt åtagande Vårt mål är att hjälpa fastighetsägare att öka sitt återbruk genom konsultation avseende att sätta återbruksmål, börja arbeta med internt återbruk samt försäljning och inköp av begagnat material.  Vi vill använda Klimat 2030 för att nå ut mer och till fler med vårt återbruksbudskap och att hitta fler samarbetspartners och samarbetsprojekt, inom återbruk,

Läs mer

Härryda Karlssons charkuterifabrik / Peas of heaven

Publicerad: 28 september, 2020

Vårt åtagande För att nå Klimat 2030 kommer vårt främsta åtagande vara att arbeta för att kunna använda svensk råvara i våra växtbaserade produkter. Vi kommer även att göra vårt yttersta för att kunna bevara den svenska råvaran i våra köttbaserade produkter, precis som vi har gjort i över 100 år. På ett informativt och

Läs mer

Plockhugget AB

Publicerad: 31 augusti, 2020

Vårt åtagande Plockhugget säljer virke från skogar som inte kalhuggs och utbildar människor i ett hyggesfritt och hållbart skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden och klimatsäkrar skogsbruket inför framtiden. Hela vår verksamhet handlar om att förebygga, motverka och hantera miljö- och klimatproblemen. I det kalhyggesfria skogsbruket stannar markens koldioxid och andra växthusgaser under jord och

Läs mer