Saveabl

Saveabl

Publicerad: 30 september, 2022

Vårt åtagande Vi har tagit fram en matkasse där vi räddar alla typer av varor som avviker i form, färg, utseende eller som på annat sätt inte uppfyller branschens skönhetskrav men har fullt lika god smak. Vi åtar oss att rädda ännu mer bra mat från att slängas och att samtidigt se över alla resterande

Läs mer

Generation Waste

Publicerad: 29 september, 2022

Vårt åtagande Generation Waste minskar matsvinnet i privata och offentliga kök. Med hjälp av ett enkelt och smart digitalt mätverktyg samt utbildning utvecklar vi våra kunders hållbarhetsarbete samt ökar lönsamheten. Vårt mätverktyg är utvecklat av kockar för kockar och används redan av flera restaurangverksamheter och kommuner i regionen. Men vi vill gärna hjälpa fler med

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB

Publicerad: 29 augusti, 2022

Vårt åtagande På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom att bygga, äga och driva förnybara energikällor ska vi vara med och främja omställningen till ett hållbart samhälle. Våra satsningar och investeringar ska bidra till att nya

Läs mer

2050 Consulting AB

Publicerad: 13 april, 2022

Vårt åtagande 2050 verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. Företaget har bred erfarenhet av miljö-och hållbarhetsarbetet; hur goda affärer skapas, hur ledningsgruppen kan se möjligheter i den nya hållbara ekonomin, hur nätverk skapas och drivs. Vi vet hur fotavtryck beräknas, hur utsläppsmål formuleras och uppnås och hur frågorna kommuniceras och agendan sätts och

Läs mer

Kobb

Publicerad: 30 mars, 2022

Vårt åtagande Vår vision är en svensk havsnäring som är pådrivande för global transformation till en hållbar värld. Kobb är primärproducent och odlar tång i egen regi. Huvuddelen av odlingen ska ske på egna riggar som installeras i närhet av den processanläggning som bolaget nyttjar. Produktionen i havet sker under vinterhalvåret och sker på så

Läs mer

Hejco

Publicerad: 23 mars, 2022

Vårt åtagande Hejco arbetar för att Hejcos plagg ska i största möjligaste mån produceras på samma kontinent som tyget kommer ifrån för att minimera antal transporter. Vårt mål är alltid 0% flygfrakt och att välja det mest miljövänliga transportmedlet från produktion / färdig vara till warehouse. På kontoret i Hejco har vi elcyklar som vi

Läs mer

Återbruksbyrån i Göteborg AB

Publicerad: 2 mars, 2022

Vårt åtagande Vi ska arbeta för att öka in- och utflödet av produkter för återbruk – såväl produkter som vi cirkulerar inom vårt mellanlager i Frihamnen som produkter som vi cirkulerar internt för våra uppdragsgivare. Vi ska aktivt arbeta för att up-cycla produkter som ej går att sälja i sitt nuvarande skick. Det lilla avfall

Läs mer

DAVA Foods Sweden AB

Publicerad: 24 januari, 2022

Vårt åtagande Vårt åtagande är att löpande minska företagets klimatavtryck. Detta gör vi genom att lansera klimatsmarta produkter där hela värdekedjan involveras, samt konvertera till solenergi och konvertera till klimatsmarta bränslen i våra fordon.

Move About AB

Publicerad: 20 december, 2021

Vårt åtagande Move About erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Move About driver idag den största flottan av elbilspooler i världen med över 500 fordon. Vår vision är fossilfria resor för en levande

Läs mer

Klädesholmen Seafood AB

Publicerad: 7 december, 2021

Vårt åtagande Vi vill tillgodose marknaden med produkter från ett hållbart fiske med stort fokus på sillen som klimatsmart och hälsosam råvara. Hela råvara skall användas ”Food & Feed”. Klädesholmen Seafood vill bidraga till en attraktiv framtid i ett klimatsmart samhälle. För att nå dit arbetar vi målmedvetet med hållbarhet i hela vår verksamhet och

Läs mer