Medborgarskolan Region Väst

Medborgarskolan Region Väst

Publicerad: 17 augusti, 2021

Vårt åtagande Medborgarskolans arbete styrs av våra tre hållbarhetslöften: Vi ska utgå från samhällets behov Vi ska vara en schysst organisation Vi ska inspirera vår omvärld Medborgarskolan Region Väst åtar sig att bidra till Klimat 2030 genom att: Som studieförbund är vår största möjlighet till påverkan att bidra till att sprida kunskap om klimat- och

Läs mer

Vristulvens Fiskevårdsområde

Publicerad: 21 juni, 2021

Vårt åtagande Vi är ett fiskevårdsområde som ger allmänheten möjlighet att fiska i sjön Vristulven med fiskekort. Områdets tillsynspersoner är instruerade att tacka de fiskekortsköpare som ror eller använder elmotorer på båtarna i stället för bensindrivna motorer. Området deltar även i olika aktiviteter för att stödja närturism/hemester. För att delägarna ska använda fler eldrivna båtmotorer

Läs mer

Omställning Kungälv

Publicerad: 3 maj, 2021

Vårt åtagande Omställning Kungälv arbetar för att bygga ett ekologiskt hållbart och starkt lokalsamhälle för att Kungälvs kommun ska kunna göra sin del i den nationella och globala omställningen. Detta gör vi genom att arbeta i grupper som verkar för: Att Kungälvs kommun tillsätter ett Hållbarhetsråd Ökat tempo i övergång till och utbyggnad av förnybar

Läs mer

Tibro Föreningspool

Publicerad: 22 februari, 2021

Vårt åtagande Föreningspoolens evenemang skall genomföras på ett klimatmässigt hållbart sätt. Vi vill börja undersöka hur föreningarna i vår pool kan jobba på ett mer klimatsmart sätt, vilket kanske ofta inte är en prioriterad fråga i idrottsföreningar. Det kan tex. gälla inköp i form av vattenflaskor, träningskläder och matchställ, att ställa högre krav på leverantörerna

Läs mer

Bånges Mat

Publicerad: 13 januari, 2021

Vårt åtagande Vi är en ideell förening som syftar till att hjälpa våra medlemmar att köpa in närodlad vegetarisk mat som sedan lagras hemma hos medlemmen. Detta görs för att stärka underlaget hos lokala odlare och öka användningen av lokalt producerade livsmedel. Ju närmare desto bättre. Vi gör medvetna matval utifrån det västsvenska lantbrukets skörd

Läs mer

Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst

Publicerad: 29 oktober, 2020

Vårt åtagande Som studieförbund ser vi oss som en viktig aktör i miljö- och hållbarhetsarbetet. Vår största möjlighet till påverkan ligger inom utbildning/ folkbildning – där vi redan idag fokuserar på omställning och odling. Klimat 2030 ligger helt i linje med ett stort utvecklingsprojekt vi har startat inom Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst, det ligger också helt

Läs mer

Omställning Ale

Publicerad: 24 april, 2020

Vårt åtagande Vi är en omställningsgrupp i Ale som vill öka produktionen av mat lokalt genom att fler odlar i sin trädgård och att vi odlar tillsammans. Vi vill öka den lokala resiliensen och skapa beredskap. Vårt åtagande är att jobba för lokal matförsörjning.

Omställning Mariestad

Publicerad: 30 mars, 2020

Vårt åtagande Vi arbetar ideellt och ger stöd åt organisationer som vill kraftsamla i ett lokalt övergripande nätverk för omställning, kallat Mariestad Ställer Om. Vi i Omställning Mariestad anser att omställningen eftersträvar att uppfylla FN:s Agenda 2030 i allmänhet och att uppnå klimatsmart samhälle i synnerhet. Tillsammans med Mariestad Ställer Om hoppas vi kunna skapa

Läs mer

Naturskyddsföreningen

Publicerad: 14 februari, 2020

Vår åtagande Naturskyddsföreningen arbetar för att Sveriges utsläpp ska minska till nära noll 2030, i linje med vad som krävs för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader, och i linje med det ansvar rika länder har att gå före i klimatomställningen i enlighet med klimatkonventionen. Vi lever som vi lär på

Läs mer

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Publicerad: 5 februari, 2020

Vårt åtagande WIN WIN Award delar årligen ut ett hållbarhetspris var syfte är att sprida kunskap inom hållbarhetens tre huvudområden: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi tror på kunskapsspridning och inspiration som medel för handlingskraft framför skrämselpropaganda som tenderar att lamslå snarare än att få människor att agera. WIN WIN Award strävar efter att vara

Läs mer