Seminarium om byggnaders klimatpåverkan

Byggnaders klimatpåverkan – mer än bara energieffektivitet? Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och hälften av en byggnads klimatpåverkan kan kopplas till byggskedet. Hur kan dessa utsläpp minskas?

I takt med att vår energi blir mer fossilfri och energieffektiviteten ökat så har byggskedet kommit att få allt större fokus. Men hur gör man för att minska klimatpåverkan från byggskedet? Vad innebär klimatsmarta system- och materialval? Hur beräknas klimatpåverkan från en byggnad och vad är en LCA?

Frågeställningarna diskuteras med erfarenheter från projektet Hoppet, västvärldens första fossilfria förskola samt från projektet Förenklad LCA.

Var: Restaurangen, Ooto, Johanneberg Science Park. Sven Hultins gata 1-2, Göteborg.

När: 5 februari 2019 kl. 07:30-09:00

 

Deltar under frukostseminariet gör

  • Hanna Ljungstedt från Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
  • Maria Perzon från Bengt Dahlgren AB
  • Anna Högberg från Bengt Dahlgren AB
  • Sjouke Beemsterboer från Hållbart Byggande, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Samtalet modereras av Nina Jacobson, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Arrangör är Johanneberg Science Park i samarbete med Klimat 2030. Välkommen!

 

Till anmälan

Bildkälla: Liljewall Arkitekter