Steg 1

Tack för att ni vill vara med och driva förändringen!


Vi skriver under på följande

”Vår organisation ansluter sig till kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Vi ställer oss därmed bakom och kommer att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Målet innebär att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Genom att kraftsamla kan vi minska vår klimatpåverkan och skapa en hållbar framtid. I Västra Götaland har vi lång erfarenhet av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Vi ska vara föregångare i klimatomställningen och på så sätt stärka vår konkurrenskraft och inspirera andra.”


Arbetssätt och fokusområden

För att nå vårt klimatmål krävs en bred samhällsförändring. Omställningsarbetet inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om utgår från fyra arbetssätt. Arbetssätten är verktygslådan för att åstadkomma en förändrad färdriktning.

> Läs mer om arbetssätten

Omställningen till fossiloberoende omfattar alla delar av samhället men kräver att vi lägger fokus på de områden där kraftfulla insatser får störst effekt. Fyra fokusområden prioriteras med ett antal satsningar där god klimatnytta kan förväntas. Det finns möjlighet att ingå i aktörsforum inom respektive fokusområde.

> Läs mer om fokusområdena