• Tack för att ni vill vara med och driva förändringen!


  Vi skriver under på följande

  ”Vår organisation ansluter sig till kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Vi ställer oss därmed bakom och kommer att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

  Målet innebär att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

  Genom att kraftsamla kan vi minska vår klimatpåverkan och skapa en hållbar framtid. I Västra Götaland har vi lång erfarenhet av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Vi ska vara föregångare i klimatomställningen och på så sätt stärka vår konkurrenskraft och inspirera andra.”


  Arbetssätt och fokusområden

  För att nå vårt klimatmål krävs en bred samhällsförändring. Omställningsarbetet inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om utgår från fyra arbetssätt. Arbetssätten är verktygslådan för att åstadkomma en förändrad färdriktning.

  > Läs mer om arbetssätten

  Omställningen till fossiloberoende omfattar alla delar av samhället men kräver att vi lägger fokus på de områden där kraftfulla insatser får störst effekt. Fyra fokusområden prioriteras med ett antal satsningar där god klimatnytta kan förväntas. Det finns möjlighet att ingå i aktörsforum inom respektive fokusområde.

  > Läs mer om fokusområdena

 • Gå tillbaka

  Observera att undertecknandet av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” måste vara förankrat i den organisation som ansluter sig.

  Fyll i nedanstående uppgifter om du representerar en aktör som vill skriva under och delta. Alla fält är obligatoriska. Efter att vi tagit emot er anmälan återkommer vi med bekräftelse på ert deltagande.  Ange en fullständig webbadress inklusive https:// eller http://.


  Om ni inte har en webbplats ber vi er att kortfattat beskriva er verksamhet.

 • Gå tillbaka

  Beskriv kort hur din organisation planerar att genomföra åtgärder som bidrar till att utsläppen av växthusgaser minskar. Vi ser gärna att ert åtagande är framåtsyftande och konkret, tex. genom en ny målsättning som ökar takten i ert klimatarbete. Fokusera gärna era insatser på de områden där er klimatpåverkan idag är som störst. Några förslag på områden att ha åtaganden inom är produktionen av den vara ni eventuellt producerar, personalens resor, godstransporter, inköp, lokalers uppvärmning och användning, energieffektivisering och hur elen ni använder produceras, samt vilken mat som serveras i er verksamhet/era lokaler och hur/var den är producerad.

  Texten kommer att publiceras på klimat2030.se. Max 2000 tecken.


  Aktören samtycker till att dess namn publiceras på denna webbplats samt att aktörens namn kan komma att kommuniceras i samband med kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om?

 • Tack för att ni skrivit på!

  Vi kommer att titta igenom de uppgifter ni fyllt i innan de publiceras på klimat2030.se. När de är publicerade får ni ett e-postmeddelande som bekräftar detta.