Sökes: Matbutiker som vill minska sin klimatpåverkan

På initiativ från kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” startar RISE nu upp ett projekt för att stötta livsmedelsbutiker i Västra Götaland i klimatomställningen. Projektet fokuserar på ökade kunskaper och verktyg för butikerna för att  hjälpa sina kunder till en klimatsmartare livsmedelskonsumtion och ett svinnsmartare beteende. Projektet genomförs i tre omgångar under 2019 och 2020. Tipsa gärna berörda om projektet så berättar vi mer.

Kontakta Klimat 2030’s samordnare på RISE:

Britta Florén: britta.floren@ri.se,  010-516 66 66

JenniferDavis: jennifer.davis@ri.se, 010-516 66 86