Stöd och fördjupning Kommunernas klimatlöften

Vill du få stöd i hur din kommun kan jobba med era antagna klimatlöften? Här finns vägledning att få!

 

Stödaktiviteter under 2024

Här listas datum för de webbinarier vi erbjuder under 2024. Länkar till program och anmälan kommer att läggs in efter hand.

 

Januari                                                   

10 januari kl 13-15
Cirkulär upphandling väst: Tematräff om textil inklusive arbetskläder, bygg och rivning. Kontakt: Maria Losman, Ecoplan, maria@ecoplan.se.

26 januari kl 10-12
Klimatlöfte 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet. Samt även information om uppföljning av klimatlöften. Mer information och anmälan.

 

Februari

1 februari kl 13.30-15.30
Klimatlöfte 22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål. Kontakt: Britta Florén, RISE, britta.floren@ri.se. Läs mer om webbinariet och anmäl dig här

6 februari kl 10-12
Klimatlöfte 19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå. Anmälan görs på mejl till tobias.gustavsson.binder@ivl.se.

7 februari kl 10-12
Klimatlöfte 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd. Kontakt: Peter Selberg, Johanneberg Science Park: peter.selberg@johannebergsciencepark.com. OBS! Inställt pga sjukdom – nytt datum blir den 16 april.

12 februari kl 10-12
Klimatlöfte 24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Kontakt: Anna Lindgren, Borås Science Park, anna.lindgren@hb.se, och Malin Andrén, Borås Science Park, malin.andren@hb.se. Läs mer och anmäl dig här

27 februari kl 10-12
Klimatlöfte 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering. Kontakt: Anders Roth, IVL, anders.roth@ivl.se och Helena Lundström, IVL, helena.lundstrom@ivl.se.
Läs mer och anmäl dig här. Inställt! Nytt webbinarium blir den 9 april. För mer information och anmälan hör av dig till Fredrik Holm, IVL, fredrik.holm@ivl.se.

28 februari kl 13-15
Klimatlöfte 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet. Kontakt: Maria Eléhn, Klimat 2030 maria.elehn@innovatum.se. Läs mer och anmäl dig här. 

29 februari kl 10-12
Klimatlöfte 29. Vi bygger i trä. Kontakt: Peter Selberg, Johanneberg Science Park: peter.selberg@johannebergsciencepark.com.
Läs mer och anmäl dig här

 

Mars

5 mars kl 13.30-15.30
Klimatlöfte 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. Kontakt: Maria Nehme O’Neill, RISE, maria.nehme.oneill@ri.se. Läs mer och anmäl dig här.

7 mars kl 10-12
Klimatlöfte 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning. Kontakt: Danira Behaderovic, RISE, danira.behaderovic@ri.se.
Läs mer och anmäl dig här

8 mars kl 10-12
Klimatlöfte 25. Vi använder cirkulära möbler. Kontakt: Anna Lindgren, Borås Science Park, anna.lindgren@hb.se, och Malin Andrén, Borås Science Park, malin.andren@hb.se. Läs mer och anmäl dig här.

21 mars kl 13-15
Klimatlöfte 4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation. Kontakt: Fredrik Bergman, Länsstyrelsen, fredrik.p.bergman@lansstyrelsen.se. Läs mer och anmäl dig här.

 

April

9 april kl 10-12
Klimatlöfte 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet och Klimatlöfte 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering. För mer information och anmälan: hör av dig till Fredrik Holm, IVL, fredrik.holm@ivl.se.

10 april kl 10-12
Klimatlöfte 23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden. Kontakt: Anna Lindgren, Borås Science Park, anna.lindgren@hb.se, och Malin Andrén, Borås Science Park, malin.andren@hb.se. Läs mer och anmäl dig här.

16 april kl 13-15
Klimatlöfte 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd. Kontakt: Peter Selberg, Johanneberg Science Park: peter.selberg@johannebergsciencepark.comLäs mer och anmäl dig här.

17 april kl 10-12
Klimatlöfte 2. Vi har en koldioxidbudget. Kontakt: Lise Nordin, Västra Götalandsregionen, lise.nordin@vgregion.se.
Läs mer och anmäl dig här

24 april kl 10-12
Klimatlöfte 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. Kontakt: Anna Lindgren, Borås Science Park, anna.lindgren@hb.se, och Malin Andrén, Borås Science Park, malin.andren@hb.se.
Läs mer och anmäl dig här

 

Maj

7 maj kl 13-15
Klimatlöfte 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling, klimatlöfte 10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn, samt klimatlöfte 11. Vi gör klimatsmarta inköp. Kommunalförbunden ansvarar för detta webbinarium. Kontakt: Tobias Källqvist, Fyrbodals kommunalförbund, tobias.kallqvist@fyrbodal.se.
Läs mer och anmäl dig här

8 maj kl 10-12
Klimatlöfte 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle. Kontakt: Fredrik Holm, IVL, fredrik.holm@ivl.se. Webbinariet är INSTÄLLT och flyttas fram till i höst. Tills dess hänvisar vi till Hållbarhetsverktyget och detta faktablad.

14 maj kl 10-12
Klimatlöfte 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan. Kontakt: Fredrik Bergman, Länsstyrelsen, fredrik.p.bergman@lansstyrelsen.se.
Läs mer och anmäl dig här

14 maj kl 13-15
Klimatlöfte 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Kontakt: Peter Selberg, Johanneberg Science Park: peter.selberg@johannebergsciencepark.com.
Läs mer och anmäl dig här

15 maj kl 10-12
Klimatlöfte 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet. Kontakt: Amanda Martling, Västra Götalandsregionen, amanda.martling@vgregion.se.
Läs mer och anmäl dig här

16 maj kl 10-12
Klimatlöfte 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas, klimatlöfte 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal, samt klimatlöfte 18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader. Kontakt: Fredrik Holm, IVL, fredrik.holm@ivl.se.
Läs mer och anmäl dig här

21 maj kl 10-12
Klimatlöfte 7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn. Kontakt: Fredrik Bergman, Länsstyrelsen, fredrik.p.bergman@lansstyrelsen.se.
Läs mer och anmäl dig här

28 maj kl 10-12
Klimatlöfte 15. Vi klimatväxlar tjänsteresor  och klimatlöfte  och 20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda. Kontakt: Helena Lundström, IVL, helena.lundstrom@ivl.se.
Läs mer och anmäl dig här

29 maj kl 8.30-9.30
Frukostwebbinar för löfte 6 ”Tema ”Klimatklivet som ett möjligt verktyg för främjat samarbete med lantbruk. Kontakt: Danira Behaderovic, RISE, danira.behaderovic@ri.se.
Läs mer och anmäl dig här

 

Juni

19 juni kl. 9-10
Klimatlöfte 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet. Samverkan kommun – näringsliv, tema energi. Kontakt: Maria Eléhn, Klimat 2030 maria.elehn@innovatum.se.
Läs mer och anmäl dig här

 

Stödmaterial

Genomförandet av Kommunernas klimatlöften 2024-2026 drar igång i början av 2024. Men redan nu finns vissa stödmaterial publicerade här. Ladda inte ner dom utan läs dom online, för dessa kan komma att uppdateras efter hand.

Stödmaterial klimatlöfte 1  ”Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet”

Stödmaterial klimatlöfte 2  ”Vi har en koldioxidbudget”

Stödmaterial klimatlöfte 3  ”Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet”

Stödmaterial klimatlöfte 4  ”Vi finansierar investeringar genom grön obligation”

Stödmaterial klimatlöfte 5  ”Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet”

Stödmaterial klimatlöfte 6  ”Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning”

Stödmaterial klimatlöfte 7  ”Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn”

Stödmaterial klimatlöfte 8  ”Vi arbetar aktivt med vår energiplan”

Stödmaterial klimatlöfte 9  ”Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling”

Stödmaterial klimatlöfte 10  ”Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn”

Stödmaterial klimatlöfte 11  ”Vi gör klimatsmarta inköp”

Stödmaterial klimatlöfte 12  ”Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle”

Stödmaterial  klimatlöfte 13  ”Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet”

Stödmaterial klimatlöfte 21  ”Minskat matsvinn i offentliga måltider”

Stödmaterial klimatlöfte 22  ”Minskat klimatavtryck från offentliga måltider”

Stödmaterial klimatlöfte 23  ”Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden”

Stödmaterial klimatlöfte 24  ”Vi möjliggör cirkulära arbetskläder”

Stödmaterial klimatlöfte 25  ”Vi använder cirkulära möbler”

Stödmaterial klimatlöfte 26  ”Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning”

Stödmaterial klimatlöfte 28  ”Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd”

Stödmaterial klimatlöfte 29  ”Vi bygger i trä”

Stödmaterial klimatlöfte 30  ”Vi arbetar med återbruk av byggmaterial”

 

Agenda 2030

Vi har gjort en kartläggning av vilka av våra klimatlöften som svarar an mot FNs globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, framför allt med fokus på de olika delmålen under respektive mål.

Kartläggning Kommunernas klimatlöften och Agenda 2030

 

Mer info

På våra sidor för respektive fokusområde finns mer material att kika på.

Till Klimat 2030s fokusområden