Två utlysningar inom ramen för Klimat 2030 fokuserar på unga och civilsamhället

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, en utmaning som också rymmer möjligheter. Hur kan vi forma våra liv och vår närmiljö så att vi kan skapa en attraktiv framtid som också är klimatsmart och resurseffektiv? Västra Götalandsregionens miljönämnd presenterar nu två utlysningar inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Båda utlysningarna utgår från Klimat 2030s arbetssätt  ”attraktiva samhällen” och fokuserar på livsstilsfrågorna och de sociala värdena som viktiga komponenter för att ta nästa steg i klimatomställningen. Projekten ska genomföras i Västra Götaland under 2023. 

 

Utlysning 1: Design för en hållbar livsstil – innovationer där ungas framtid är i fokus

Denna utlysning syftar till att samla de innovativa framtidsidéerna kring en klimatsmart livsstil. Aktörer bjuds in att utforma cirkulära, digitala och resurseffektiva system och miljöer som utgår från ungas förändrade konsumtionsvanor i en tid i livet när de tex flyttar hemifrån eller får barn, och till stor del formar sin livsstil.

Läs mer om utlysningen

 

Utlysning 2: Civilsamhällets lösningar för lokal klimatomställning

Denna utlysning syftar till att stödja det engagemang och den kreativitet för klimatomställning som finns inom föreningslivet. Ideella och ekonomiska föreningar har en unik möjlighet att fånga upp, samla och rikta människors engagemang och bjuds nu in att söka 50 000 kr – 300 000 kr för projekt som skyndar på omställningen till ett attraktivt och klimatsmart lokalsamhälle.

Läs mer om utlysningen

 

Viktiga datum för båda utlysningarna

 • 13 juni 2022: Informationsträff
  Den 13 juni kl. 16.00-17.30 erbjuds en digital informationsträff om utlysningarna. Anmäl dig här
 • 22 juni 2022: Intresseanmälan
  Senast den 22 juni ser vi gärna att ni skickar ett mejl till oss där ni talar om att ni är intresserade av att komma in med en ansökan. Detta är inte obligatoriskt eller bindande, men underlättar vår planering. Läs mer under respektive utlysning.
 • 30 september 2022: Skicka in idéskiss
  Idéskissen behöver inte vara längre än en sida och ska innehålla information om vem som vill söka medel, er projektidé, samt ungefärlig budget. Se mall för idéskiss under respektive utlysning. 
 • Oktober 2022: Besked om idéskiss och formell ansökan
  Under oktober får ni besked om ni kan gå vidare med er idéskiss och skicka in en formell ansökan, se Förenklad ansökningsblankett.
 • December 2022: Besked om beviljade medel inför genomförande under 2023