2050 Consulting AB

Vårt åtagande

2050 verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. Företaget har bred erfarenhet av miljö-och hållbarhetsarbetet; hur goda affärer skapas, hur ledningsgruppen kan se möjligheter i den nya hållbara ekonomin, hur nätverk skapas och drivs. Vi vet hur fotavtryck beräknas, hur utsläppsmål formuleras och uppnås och hur frågorna kommuniceras och agendan sätts och genomdrivs, så att det som är bra för planeten och hela jordens befolkning också är bra för affärerna. Vår viktigaste kompass är att vara en del i förverkligandet av de Globala målen och därmed integrerar vi de tre hållbarhetsdimensionerna i alla delar av våra uppdrag.

Det är i arbetet med våra kunder som vi gör störst påverkan. Vi har lång erfarenhet av att stötta företag och organisationer i klimatarbete, både vad gäller klimatberäkningar, omvärldsanalyser samt att sätta upp och implementera ambitiösa klimatmål. Vi har stöttat många företag och branschorganisationer i deras målprocesser och har god erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter som ger företag konkreta verktyg i det fortsatta målarbetet.

Vi vill självklart själva vara en del av förändringen och har därför antagit målet om nettonollutsläpp till 2030 i alla scope (i enlighet med SBTi:s Net-Zero standard). Endast neutralisering genom kolsänkor, t.ex. biokol, eller kolavskiljning med efterföljande lagring kan användas för att nå noll vid slutåret. På vägen till slutåret kombinerar vi neutralisering med klimatkompensation.

Under 2020 var 2050:s totala utsläpp 19,2 ton CO2e, vilket motsvarar 0,64 ton CO2e per anställd. Utsläppen står till största delen av inköpta kapitalvaror och förbrukningsvaror (59 %), elanvändning och uppvärmning (27 %) samt pendlings- och tjänsteresor (13 %).

Läs våra senaste klimatbokslut på www.2050.se och de åtgärder som vi har vidtagit.