2elecrify AB

Vårt åtagande

2Electrify Ab har en ambitiös plan för att minska sina växthusgasutsläpp genom framåtsyftande och konkreta åtgärder. Företaget kommer att implementera en sträng resepolicy som främjar användningen av kollektivtrafik och video- eller telefonmöten för att minska flygresor. Tjänstebilar kommer att bytas ut till elbilar, och långpendlare kommer att uppmuntras att arbeta hemifrån för att minska onödig resa. Företaget kommer att installera laddningsstationer för elbilar på sina lokaler och minska spillmaterial genom effektivare hantering och återvinning. Återbruk av kontorsmöbler och inredning kommer att främjas för att minska nyproduktionens miljöpåverkan. Energiförbrukningen i företagets kontor kommer att optimeras, och företaget kommer att arbeta för att öka användningen av solceller och andra energioptimeringsåtgärder i samhället. Genom dessa åtgärder strävar 2Electrify Ab efter att göra betydande framsteg mot en hållbar och klimatsmart verksamhet.