Skövdebostäder AB

Vårt åtagande

Skövdebostäder skriver på för klimatet! Vår målsättning är bland annat att bli klimatneutrala under 2019, spara 20 % energi fram till och med 2019 (jämfört med 2014) samt installera solceller och laddstolpar för elfordon i alla våra områden. Dessutom bygger vi just nu 600 klimatsmarta bostäder med olika fokus. Vi har Aspö Eko-logi med 242 lägenheter som är ett modernt hållbart bostadsområde med tre miljömärkningar som också vunnit SABOs hållbarhetspris 2017. Vi bygger Ekedal med 150 lägenheter för ungdomar med en energiförbrukning på cirka 28 kWh/kvm/A-temp/år och solceller på taken. Sist men inte minst jobbar vi med Frostaliden där vi bygger 189 lägenheter i miljövänligt och hållbart trä. Vi åtar oss att vara med och bidra till omställningen till ett modernare och fossilfritt Västra Götaland och Sverige.