ADayservice AB

Vårt åtagande

Vi ska enbart använda det mest hållbara alternativet när det gäller transport, leverans av varor och tjänster.

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

26. Vi ska återbruka byggmaterial och installationer i våra fastigheter.