Ale kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Ale kommun har antagit 5 av Kommunernas klimatlöften

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar

10. Vi använder cirkulära möbler

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Ale kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 3, 11, 14, 16, 17 och 18.