Ale kommun

Kommunernas klimatlöften

Ale kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
25. Vi använder cirkulära möbler.
26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.