Ale kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Ale kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar

 

Ale kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 3, 4, 7, 10, 16, 18