Alekuriren AB

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.