Alingsås bilkooperativ

Vårt åtagande

Vi är ett bilkooperativ med ett antal bilar i Alingsås. Vårt åtagande är att fasa ut alla bränslebilar innan 2025, så att vi då bara har elbilar i vårt bilkooperativ.