Almi Företagspartner Väst

Vårt åtagande

Almi Företagspartner Väst bidrar till omställningen genom att vi beviljar riskvillig lånefinansiering som möjliggör grön omställning genom Gröna lån. Vi genomför en så kallad Framtidsdialog med samtliga kunder. Framtidsdialogen ger företagen bättre fokus på sin hållbara utveckling och hur de kan öka möjligheten till en strategisk förflyttning.

Vi ställer miljökrav vid upphandling och inköp. Vi efterfrågar miljöarbete hos våra leverantörer. Vi väljer i första hand miljömärkta produkter och livsmedel.

Samtliga medarbetare genomgår grundläggande Miljöutbildning samt en årlig kunskapsuppdatering inom hållbarhet. Vi ökar medvetenheten bland medarbetarna för miljö- och hållbarhetsfrågor genom att alla medarbetare får en genomgång av Miljöhandboken.

När vi reser prioriterar vi, där så kan ske, transportsätt med så lite miljöpåverkan som möjligt. Detta innebär att tåg ska väljas före flyg och bil. Vid biltransport ska dessa i första hand göras med miljöbil eller bil som i det enskilda fallet påverkar miljön minst.

Vi prövar alltid möjligheten att använda Teams eller telefonmöten i stället för att mötas fysiskt och på så sätt minimera antalet resor.

Vi återanvänder/reparerar mobiltelefoner när det är möjligt.