Andersson Nielsen AB

Vårt åtagande

Att aktivt vara ett språkrör inom en sektor med stor miljöbelastning samt inom företaget ställa om till fossiloberoende fordon.

Om oss

Vår inriktning har sedan starten varit att erbjuda konsulttjänster inom byggsektorn och vi åtar oss uppdrag som rör allt från småhus till byggrådgivning för utbyggare .Vi har en bestämd målbild kring miljöförbättringar där vi vill vara en aktiv del i att klimatförbättra. Vi har över 25 års erfarenhet i byggsektorn inom bygg och projektledning, och 10 års erfarenhet från offshore-industrin med ingenjör- och projektledning.