Andersson Nielsen

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.