APS drift och underhåll AB

Vårt åtagande

APS fordonsflotta uppdateras löpande och visionen är att 95 procent av våra fordon ska vara miljöbilar år 2025. Idag är 36 procent av bolagets fordon miljöklassade.

Inom APS köper vi miljömärkta produkter vad gäller kontorspapper, toalettpapper, rengöringsmedel, kaffe, te och andra förbrukningsvaror.

Avfall som genereras i APS verksamhet samt på Lergodsgatan sorteras enligt ett antal fraktioner och i byggnaden finns en miljöstation med utförlig information. Vår ambition är att sortera i så stor utsträckning som möjligt.

APS använder enbart förnybar el (vindkraft och solenergi) genom avtal med EON.

APS jobbar för att sänka kunders energiförbrukning i byggnader genom förebyggande underhåll och installation av nya mindre energikrävande produkter.

APS utför energideklarationer som kan resultera i energioptimerande åtgärder. Vi arbetar också med att bibehålla och/eller förbättra våra kunders ventilationsutrustning. Detta kan även ha positiva hälsoeffekter för de i lokalerna.

Vi ser till att kundernas utrustning bibehåller kapacitet och inte behöver bytas ut i onödan.

 

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

9. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.

10. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.