APS drift och underhåll AB

Vårt åtagande

APS fordonsflotta uppdateras löpande och visionen är att 95 procent av våra fordon ska vara miljöbilar år 2025. Idag är 36 procent av bolagets fordon miljöklassade.

Inom APS köper vi miljömärkta produkter vad gäller kontorspapper, toalettpapper, rengöringsmedel, kaffe, te och andra förbrukningsvaror.

Avfall som genereras i APS verksamhet samt på Lergodsgatan sorteras enligt ett antal fraktioner och i byggnaden finns en miljöstation med utförlig information. Vår ambition är att sortera i så stor utsträckning som möjligt.

APS använder enbart förnybar el (vindkraft och solenergi) genom avtal med EON.

APS jobbar för att sänka kunders energiförbrukning i byggnader genom förebyggande underhåll och installation av nya mindre energikrävande produkter.

APS utför energideklarationer som kan resultera i energioptimerande åtgärder. Vi arbetar också med att bibehålla och/eller förbättra våra kunders ventilationsutrustning. Detta kan även ha positiva hälsoeffekter för de i lokalerna.

Vi ser till att kundernas utrustning bibehåller kapacitet och inte behöver bytas ut i onödan.