Astra Zeneca

Vårt åtagande

Vi är en forskningsenhet i världsklass. I det ingår att vara en attraktiv arbetsplats med hög miljöprofil. Vi är med i Fossilfritt Sverige och är listade på Dow Jones Sustainability Indexes. AstraZeneca Göteborg arbetar för att vara helt fossiloberoende innan år 2030. Vi har ett stort engagemang i omställningen till ett hållbart samhälle.