Axel Christiernsson AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

24. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges solutmaning.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

26. Vi ska återbruka byggmaterial och installationer i våra fastigheter.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.