Bengtsfors kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Bengtsfors kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:
1. Vi har en laddplan för kommunen
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Bengtsfors kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15 och 16.