Bogesten

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

27. Vi ska göra en klimatbudget och minskar vår klimatpåverkan vid nybyggnation.