Boid

Vårt åtagande

Boid erbjuder spetskompetens inom området utveckling av fysiska och digitala produkter inom produktdesign. Vi bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom de projekt vi arbetar i. Vi åtar oss att i alla våra projekt beakta våra förslags konsekvenser för hållbarhet. Vi strävar mot lösningar som bättre skyddar miljön och minskar påverkan på miljön.