Bollebygds kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Bollebygds kommun har antagit 3 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Bollebygds kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 17.