Bollebygds kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Bollebygds kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:

1. Vi har en laddplan för kommunen
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Bollebygds kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 12