Borås Energi och Miljö AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

24. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges solutmaning.