Boråstapeter

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.