Borga Gruppen AB

Vårt åtagande

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att sätta mål som innebär ett aktivt agerande för att minska utsläppen av växthusgaser med främsta fokus på transporter.

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.