Borga Gruppen AB

Vårt åtagande

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att sätta mål som innebär ett aktivt agerande för att minska utsläppen av växthusgaser med främsta fokus på transporter.