Bossgårdens grönsaker

Vårt åtagande

Genom att odla grönsaker med minimal jordbearbetning med en intensiv produktion på liten yta minskar vi förbrukningen av fossila drivmedel i odlingen samtidigt som vi bygger jordens bördighet och därmed binder kol ur atmosfären.

Vi arbetar också aktivt med att sprida kunskap och bygga nätverk kring hållbara och lönsamma metoder att odla grönsaker i liten skala för den lokala marknaden.

Vi arbetar också för att byta ut fossila insatsvaror mot förnybara inom de områden där så är möjligt.