Broddetorpsortens Intresseförening

Vårt åtagande

  • Fortsatt arbeta för klimatsmarta transporter, bland annat genom Mobilsamåkning Broddetorp och projektet ”Kollaborativ kollektivtrafik för en levande landsbygd”.
  • Fortsatt arbeta för cykelvägar och cyklingskultur. Arbeta för att bli ett centrum för cykel- och vandringsturism.
  • Fortsatt arbeta för lokal matproduktion för lokal konsumtion. Vi välkomnar nya småbrukare och diversa små kretsloppsjordbruk.
  • Fortsatt arbeta för fossilfri odling genom alternativa odlingsmetoder och innovativ enkel teknik.
  • Vi arbetar för att bli självförsörjande på förnybar energi, där fokus för närvarande är på att installera mer solenergi genom kooperation, privata initiativ samt påverkan på vår kommun.
  • Vi fortsätter att bygga en lokal delandeekonomi. Förutom ovan kan här nämnas vår facebookgrupp ”Återbruk Broddetorp”, där saker säljs, skänks och önskas och aktiviteten är mycket livlig.
  • Fortsatt inspirera och medvetandegöra vår bygd för omställningen mot en fossilfri bygd.
  • Fortsatt arbeta för att vår skola utvecklas till att bli än mer hållbar och med en uttalad hållbarhetspedagogik i centrum (i dagsläget finns skolskog, skolträdgård samt förnybar energi på taket).