Budservice Stenkullen AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.