Bygglet AB

Vårt åtagande

Byggbranschen har generellt stor påverkan på miljön. Vi på Bygglet arbetar med att hjälpa små och medelstora företag i branschen att digitalisera sin verksamhet. Vårt projektverktyg gör byggföretag mer effektiva och därigenom arbetar de mer klimatsmart, av bara farten. Våra digitala lösningar för fakturor, offerter, bokföring och olika formulär gör papper överflödiga – och därmed också transporterna av dem. När en hel bransch ställer om sig blir skillnaden stor!

Själva har vi ett långsiktigt mål att uppnå en klimatneutral verksamhet – bland annat genom målet om att bli fossilfria år 2030. Vi flyttar nu in i nya lokaler som är varsamt renoverade och där förbrukningen av el och värme helt baseras på förnybar energi. Vi vet om att vi behöver minska den energi vi förbrukar och byter successivt ut vagnparken till eldrivna fordon. Självklart fortsätter vi att undersöka vilka åtgärder vi kan göra för att gå vidare i omställningen – både i vår egen och våra kunders verksamhet.