Bygglet Smartcraft

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

13. Vi ska minska klimatpåverkan från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.