Canblinot Business Innovation

Vårt åtagande

Genom att skapa möjligheter och sammanhang för företag att förstå hur man kan bli mer innovativa genom att kombinera hållbarhet och affärsnytta.