CarbonCloud

Vårt åtagande

Genom att hjälpa restaurangbranschen att beräkna och kommunicera sin klimatpåverkan till sina gäster möjliggör vi beteendeförändringar bland både kökspersonal och gäster. Kockarna ser vilka ingredienser som orsakar vilka utsläpp och får möjlighet att arbeta med sina recept för att minska matens klimatpåverkan. Gästerna ser vilka alternativ på menyn som skapar stora respektive små utsläpp. Detta skapar en unik symbios där kockar och gäster arbetar tillsammans med att minska sina utsläpp. Gästerna ser att restaurangerna bryr sig och har ett aktivt klimatarbete, samtidigt som kockarna ser att gästerna värderar klimatsmart mat. Vårt mål är att våra kunder ska halvera sin klimatpåverkan från maten de serverar till 2030.