CGI Sverige AB

Vårt åtagande

CGI vill på bästa sätt ta hand om våra kunder och medarbetare och förbättra det sociala, ekonomiska och miljömässiga välbefinnandet i den regionen där vi bor och arbetar. CGI är ett företag som bryr sig.

CGI har CSR-engagemang i fokus när vi växer våra kunders affärer, i våra medarbetares liv och för våra aktieägare genom sunda, etiska och miljömässigt hållbara affärsstrategier och praxis.

Utöver företagets miljöstrategi har CGI Nordics ett mål att vara oberoende av fossilt bränsle år 2030. Detta kommer att uppnås genom följande strategiska prioriteringar:

  • Stödja våra kunder att utveckla och ha en mer hållbar verksamhet genom att använda våra IT-tjänster
  • Prioritera icke fossilt bränsle för transport till CGI och våra kunder
  • Öka användningen av fossilfria bilar genom att installera elektrisk laddning på våra kontor
  • Bevara, och till och med öka, den frekventa användningen av resefria möten
  • Välja tåg före flyg
  • Favorisera flygresor med fossilfritt bränsle när vi köper nya reseavtal
  • Använda 100% förnybar energi
  • Samarbeta med leverantörer för att minimera miljöutsläpp från de produkter och tjänster som konsumeras av oss och våra kunder