Chalmers Konferens & Restauranger

Vårt åtagande

Chalmers Konferens & Restauranger verkar för en fossilfri framtid. Genom utbildning och i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola så ska vårt miljöledningssystem vara i framkant. Vi har ambitionen att fortsatt bidra med innovativa och hållbara lösningar till vår bransch som skapar ringar på vattnet. Vi konkretiserar och förverkligar våra ambitioner genom vår miljöpolicy, rutiner för inköp, avfall och återvinning samt via våra Gröna Möten.

Genom att beräkna och kommunicera klimatpåverkan på våra menyer till våra gäster möjliggör vi beteendeförändringar bland både personal och gäster. Detta skapar en unik symbios där personal och gäster arbetar tillsammans med att minska sina utsläpp.