Chalmers tekniska högskola

Vårt åtagande

Chalmers tekniska högskola AB verkar för en fossilfri framtid genom ambitionen att ytterligare tydliggöra hållbarhetsperspektivet i vår utbildning, forskning och nyttiggörande (samverkan med samhälle, näringsliv och andra aktörer). Vi konkretiserar och förverkligar våra ambitioner genom vår energistrategi, Chalmers hållbarhetsplan samt via utbildnings- och forskningsverksamheten. Som exempel kommer vi under de närmaste åren installera solceller, genomföra energieffektiviserande åtgärder i belysning och ventilation samt synliggöra vilket klimatavtryck som luncher på kårrestaurangerna ger.