CIT Energy Management

Vårt åtagande

CIT Energy Management erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom strategisk utveckling av företag och samhälle via lösningar och metoder för bättre energieffektivitet och inneklimat i bebyggelsen, med förankring i forskning för praktisk tillämpning. Vi verkar för att i alla engagemang väga in miljöhänsyn som en viktig beslutsparameter för att därigenom skydda vår miljö och tillgodose kundernas och samhällets krav och önskemål avseende miljöanpassning.