CIT Industriell Energi

Vårt åtagande

CIT Industriell Energi erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom energiområdet, med huvudsaklig inriktning mot industriell energianvändning och energisystemanalys. Vi verkar för ett miljöanpassat energisystem som medför god hushållning med naturresurser och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser och andra miljöstörande ämnen. Vi skyddar miljön genom att vara objektiva, opartiska och faktabaserade i våra analyser och utredningar.