CIT Renergy AB

Vårt åtagande

CIT Renergy erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom energiområdet för hållbar omställning av byggd miljö, industri och samhälle. I alla våra engagemang väger vi in miljöhänsyn som en avgörande beslutsparameter och verkar därigenom för ett miljöanpassat energisystem som medför god hushållning med naturresurser och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser och andra miljöstörande ämnen. Vi skyddar miljön genom att vara objektiva, opartiska och faktabaserade i våra analyser och utredningar. I våra val för resor och inköp strävar vi efter så låg miljöpåverkan som möjligt, utan att riskera t.ex. säkerhet och medarbetarens arbetsmiljö.