CS Riv & Håltagning AB

Vårt åtagande

Vi är Sveriges första riventreprenad som har sitt egna återbruk (Brattöns återbruk) och Sveriges första riventreprenad som skrivit på färdplanen för Fossilfri bygg- och anläggningssektor. Vi är mitt i en omställning. Varje arbetsmaskin ska drivas på biohydralolja och vara bränslesnåla.