CSR Västsverige

Vårt åtagande

CSR Västsverige åtar sig att bidra till Klimat 2030 genom att:

  • skapa förutsättningar för verksamheter att kunna utveckla och bedriva ett strategiskt hållbarhetsarbete. Detta genom att förmedla kunskap om hållbarhet och att vara en sektorsöverskridande arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
  • bedriva verksamheten på ett hållbart och ansvarstagande sätt samt att kontinuerligt förbättra föreningens hållbarhetsprestanda. Exempelvis genom att alltid välja vegetariskt på tallriken och att resa klimatsmart.
  • sprida kännedomen om Klimat 2030 i sociala medier, nyhetsbrev.