Cuebid Väst

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

9. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.

10. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.

13. Vi ska minska klimatpåverkan från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.