Cycleurope

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.