Dalslands miljö- och energiförbund

Vårt åtagande

Dalslands miljö- och energikontors verksamhet bedrivs i samverkan med Bengtsfors-, Dals-Ed-, Färgelanda-, och Melleruds kommun. Dalslands miljö- och energiförbund är huvudman för verksamheten. Verksamheten ska genom effektiv tillsyn, samt miljö- och energistrategiskt arbete bidra till ett hållbart samhälle. Nationella och regionala miljömål ska implementeras i miljökontorets arbete och genomsyra både tillsynen samt det miljö- och energistrategiska arbetet.