Dryboy

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.